Unijne dopłaty rolnicze pod lupą CBA. 27 osób usłyszało ponad 90 zarzutów przedstawienia nierzetelnych oświadczeń, aby uzyskać wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przemyślu i Jarosławiu.

Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński powiedział IAR, że wszystko wskazuje na to, że właściciele aktów własności gruntów wnioskowali i otrzymywali dopłaty podczas, gdy faktycznie grunty te użytkowały inne osoby. Wstępne szacunki wskazują na uzyskanie ponad 3 mln zł nienależnych korzyści.

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Przemyślu postępowanie w tej sprawie. Śledztwo obejmuje lata 2009-2011. Zostało wszczęte na podstawie dokumentów zgromadzonych przez funkcjonariuszy CBA w trakcie prowadzonej od maja 2012 do lutego 2013 roku kontroli. CBA skierowało do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.