Co roku do śmieci wyrzucanych jest w Europie ponad 8 miliardów plastikowych torebek. Stanowią one poważne zagrożenie środowiska naturalnego. Aby walczyć z tym problemem, Komisja Europejska przyjęła wniosek, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia używania jednorazowych reklamówek. Wśród środków proponowanych przez Brukselę jest m.in. wprowadzenie opłat lub nawet zakazu korzystania z takich toreb.

W 2010 r. na unijny rynek trafiło prawie 100 miliardów plastikowych reklamówek. Większość z nich przeznaczona była do jednorazowego użytku, a później trafiała do śmieci. „Plastikowe torebki są symbolem naszego społeczeństwa. Jako odpady mogą przetrwać setki lat, ale my używamy ich tylko przez kilka minut” - mówił dziś unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Bruksela oczekuje, że państwa członkowskie podejmą konkretne działania, by zapobiegać nadmiernemu stosowaniu takich toreb. Niektóre kraje - takie jak Dania czy Finlandia - już to zrobiły. „Jeśli dołączyłyby do nich pozostałe państwa, moglibyśmy zmniejszyć obecny poziom zużycia plastikowych torebek w Unii o 80 proc.” - podkreślał komisarz.

To apel przede wszystkim do Polski, Portugalii i Słowacji, gdzie według Brukseli zużywa się najwięcej jednorazowych reklamówek w Europie. Na jednego mieszkańca przypada tam ponad 460 sztuk rocznie. Polska jednak, jak wskazuje Komisja, dotychczas nie poinformowała o żadnych działaniach, jakie podjęła, by walczyć z tym problemem.