„Dialog społeczny – nowe otwarcie” – pod takim hasłem będą dziś razem dyskutować trzy centralne organizacje związkowe: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
W konferencji wezmą udział m.in. współtwórczyni ustawy o komisji trójstronnej Elżbieta Sobótka, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Jan Lityński i prof. Jadwiga Staniszkis.
Reklama
Na konferencję nie zostali zaproszeni przedstawiciele rządu ani pracodawców. Pikanterii sprawie dodaje to, że na miejsce konferencji wybrano Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Ze statutu CPS wynika, że jest to jednostka budżetowa podległa ministrowi pracy i polityki społecznej, który jednocześnie jest szefem komisji trójstronnej.
– Celem debaty będzie wypracowanie propozycji zmian w dialogu społecznym. Po konferencji taka propozycja zostanie przedstawiona rządowi – wytłumaczyła Anna Grabowska, ekspert Forum Związków Zawodowych.
W czerwcu związkowcy zerwali dialog z rządem, opuszczając obrady komisji w proteście przeciwko uchwaleniu przez Sejm przepisów o wydłużeniu rozliczenia. elastycznego czasu pracy. Warunkiem powrotu do dyskusji jest dymisja ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza.