Andrzej Parafianowicz, wiceminister finansów, poinformował CBA o propozycjach łapówek, które dostawał m. in. od zakładów Alwernia.

Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz złożył w CBA zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Fakt ten potwierdziła Małgorzata Matuszak-Tocha z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA przekazało ten wniosek do oceny Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Według doniesień medialnych wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz miał być nakłaniany do przyjęcia łapówki. Minister miał nie przyjąć koperty od prezes zakładów chemicznych Alwernia i następnego dnia powiadomić CBA i ABW.