Franciszek dokonał dziś zmiany na stanowisku sekretarza stanu, co interpretowane jest jako początek reformy Kurii Rzymskiej. Opinie te potwierdza fakt, że na dotychczasowych stanowiskach papież zatwierdził tylko niektórych z grona swoich współpracowników.

Papież przyjął dziś rezygnację, jaką złożył na jego ręce dotychczasowy sekretarz stanu, włoski kardynał Tarcisio Bertone. Jak poinformowano ustąpił on z urzędu w związku z ukończeniem 75. roku życia, co nastąpiło jednak prawie cztery lata temu. Zakończy on swoje urzędowanie dopiero w połowie października.

Przy okazji Franciszek pozostawił na stanowiskach m. in. zastępce sekretarza stanu, włoskiego arcybiskupa Giovanniego Angelo Becciu, szefa watykańskiej dyplomacji francuskiego arcybiskupa Dominique'a Mamberti oraz prefekta Domu Papieskiego, niemieckiego arcybiskupa Georga Gänsweina, który piastował ten urząd w ostatnich miesiącach pontyfikatu Benedykta XVI i mieszka z nim w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.