Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumialas zamierza zaproponować zmiany w kodeksie karnym. Chodzi o to, aby osoby karane w przeszłości za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu nieletnich nie mogły pracować w zawodzie nauczyciela. Jej zdaniem, w takich przypadkach przeszłość "nie powinna ulec zatarciu". Krystyna Szumilas podkreśla, że już rozmawiała o tym z szefem resortu sprawiedliwości.

To reakcja minister edukacji na reportaż opublikowany na łamach "Dużego Formatu". Opowiada on o nauczycielce, która wiele lat temu zakatowała sześcioletniego pasierba, a po wyjściu z więzienia, uczyła w jednej z warszawskich szkół i była ekspertem ministerstwa edukacji. Szumilas powiedziała jednak, że podpisała już decyzję "wykreślającą (kobietę) z listy ekspertów".

Podkreśla, że eksperci nie są pracownikami resortu i muszą legitymować się zaświadczeniem o niekaralności. Minister edukacji zwraca również uwagę, że obecnie przepisy zabezpieczają szkołę przed podobnymi sytuacjami. Przypomniała, że Karta Nauczyciela gwarantuje usunięcie z zawodu osoby, która występuje przeciwko życiu i zdrowiu dziecka. Aby zakazać nauczycielowi wykonywania zawodu musi on zostać skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.

Jak dowiaduje się Trójka, nauczycielka złożyła dziś wypowiedzenie. Poinformowała o tym dyrektor zespołu szkół nr 53 w Warszawie Anna Adamczyk. "Nauczycielka złożyła dzisiaj wypowiedzenie pracy, oczywiście zostało ono przyjęte" - powiedziała. Kobieta pracowała w tej szkole przez 5 lat, przedstawiła również dokumenty - w tym zaświadczenie o niekaralności. "Naganną jest sytuacja, kiedy wystawia się zaświadczenie o niekaralności osobom, które popełniły przestępstwa wobec dzieci" - zaznaczyła Anna Adamczyk.

O sprawie kobiety, która 32 lata temu bestialsko pobiła na śmierć wychowywanego przez siebie, sześcioletniego chłopca, napisał wczoraj Mariusz Szczygieł w "Dużym Formacie" "Gazety Wyborczej". Po odbyciu kary 10 lat w więzieniu, jej skazanie zostało zatarte, czyli zgodnie z prawem uznane za niebyłe. Kobieta podjęła następnie pracę w szkole, była też ekspertem ministerstwa edukacji.