Groźba strajku w PKP Cargo coraz bardziej realna. Przedstawiciele związków ogłosili już spór zbiorowy.

Wszystko w powodu niespełnienia związkowych postulatów przez zarząd spółki. Domagano się w nich między innymi podpisania Paktu Gwarancji Pracowniczych przed zakończeniem jej prywatyzacji.

Pakt miał uchronić przed masowymi zwolnieniami - mówi Józef Wilk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ " Solidarność " południowego zakładu PKP Cargo. Według nieoficjalnych informacji, pracę w kraju może stracić nawet dwa tysiące osób. Referendum strajkowe wśród pracowników PKP Cargo ma odbyć się od 24 czerwca do 12 lipca.