Janusz Palikot szykuje się do wyborów samorządowych. W warszawskim klubie Hybrydy odbyła się pierwsza samorządowa konwencja tej partii. Lider Ruchu Palikota przedstawił na niej program 4-ch zasadniczych - jak powiedział - zmian w ustroju samorządów.

Palikot postuluje w nim wprowadzenie kadencyjności funkcji radnego, burmistrza, wójta i prezydenta, ograniczenie o 20 procent liczby radnych, likwidację powiatów oraz połączenie kompetencji urzędu marszałkowskiego i zadań zleconych wykonywanych przez urząd wojewódzki urzędowi marszałkowskiemu.

Lider Ruchu Palikota poinformował również, że jego ugrupowanie stanie do walki o fotel prezydenta Warszawy. Do końca czerwca ma być znane nazwisko kandydata.

„Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, bo taki termin wyznaczamy, znajdą się pierwsi kandydaci, którzy przystąpią do wewnętrznych prawyborów. W kolejnym terminie odbędą się wybory i zostanie wyłoniony kandydat” - powiedział.

Wybory samorządowe odbędą się w 2014 roku.