Zbigniew Ziobro przedstawił ultimatum dla Donalda Tuska. Sprawa ma związek z propozycją złożenia wniosku o wotum nieufności dla Sławomira Nowaka.

Prezes Solidarnej Polski domaga się spełnienia przez premiera i ministra transportu trzech postulatów. Zbigniew Ziobro żąda, aby do końca miesiąca podwykonawcom budującym drogi i autostrady w Polsce zostały wypłacone wszystkie należne środki za wykonaną pracę.

Solidarna Polska domaga się także przedstawienia przez ministra infrastruktury procedur antykorupcyjnych w związku z przetargami przy budowie autostrad. Ostatnim postulatem przedstawionym przez Zbigniewa Ziobro jest obniżenie pensji zarządowi PKP.

Ziobro dodał, że niedopełnienie postulatów będzie oznaczało złożenie przez partię wniosku o wotum nieufności wobec ministra transportu.

Jednocześnie prezes Solidarnej Polski zadeklarował, że wniosek jest już gotowy i został podpisany przed odpowiednią liczbę posłów. Pomysł Ziobry poparli politycy z Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.