54 kraje brały udział w programie tajnych więzień CIA. Tak wynika z opublikowanego w Nowym Jorku raportu pozarządowej organizacji Open Society Justice Initiative.

Dokument zatytułowany „Globalizacja Tortur” jest najbardziej dokładnym raportem na temat programu tajnych więzień CIA. Na ponad 200 stronach opisano, jak po atakach z 11 września Amerykanie przetrzymywali, transportowali i przesłuchiwali osoby podejrzane o terroryzm.

Według autorów opracowania, około jednej trzeciej spośród 136 więźniów zostało poddanych torturom. W operacji CIA pomagało 25 krajów europejskich, 14 azjatyckich, 13 afrykańskich, a także Australia i Kanada. Pomoc ta miała różny charakter - od zgody na zatankowanie paliwa przez samoloty CIA po udostępnienie miejsca do prowadzenia tajnych przesłuchań.

Polska znajduje się wśród kilku krajów, na których terytorium znajdowały się tajne więzienia i które pomagały CIA w transferze zatrzymanych. Według raportu, który oparto między innymi na wcześniejszych publikacjach Human Rights Watch i Rady Europy, do naszego kraju trafiło 6 więźniów, w tym Chalid Szejk Mohammed oraz Abu Zubayda.

Reklama

Program tajnych więzień CIA był prowadzony za czasów George’a Busha. Prezydent Barack Obama zakazał stosowania tortur wobec podejrzanych o terroryzm.