Był przydatny Kościołowi i ojczyźnie, propagował dialog. Tak hierarchowie wspominają kardynała Józefa Glempa. Zmarłego w środę wieloletniego prymasa Polski w stołecznej bazylice świętego Krzyża żegnali duchowni i wierni.

Odprawiający homilię podczas mszy żałobnej arcybiskup Józef Michalik wspominał kardynała jako autentycznego ucznia Chrystusa, człowieka głębokiej wiedzy i duchowej kultury, o doskonałej pamięci. Metropolita przemyski podkreślał, że prymas Glemp nie wykluczał ze swojego otoczenia ludzi o innych poglądach. Z jednej strony - dobrze rozeznawał ludzi, a z drugiej strony - długo dawał im szansę na przemianę. W ten sposób realizował nauczania II Soboru Watykańskiego - mówił arcybiskup Michalik.

Hierarcha wspominał kardynała Glempa także jako człowieka dialogu. Arcybiskup Michalik mówił, że również dziś wypływa z tego apel o dialog - o to, by stawiać interes ubogich ponad interesem grupy czy partii, a także szanować przeciwników ideowych. Metropolita przemyski wzywał też, by nie znieważać krzyży i kościołów.

Wygłaszający homilię bronił też sprzeciwu kardynała Glempa wobec lustracji arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Jak argumentował, nie wolno krzywdzić człowieka. "Nie chcemy takich sądów, bez świadków i obrony." - mówił hierarcha.

Reklama