Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź został wybrany na delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Telewizji Trwam - poinformował w środę na konferencji prasowej po zakończeniu obrad KEP sekretarz Episkopatu bp Wojciech Polak.

Dodał, że jego odpowiedzialność będzie się wiązała m.in. z tym, by TV Trwam - jak to zostało wyrażone przez Radę Stałą Episkopatu - "została potraktowana na równi z innymi nadawcami i miała prawo być obecna na multipleksie".

"Dotąd nie mamy zastrzeżeń do działalności tej telewizji, natomiast życie niesie nowe okoliczności, potrzebny więc będzie ściślejszy związek i dialog z Konferencją Episkopatu" - podkreślił przewodniczący KEP abp Józef abp Michalik.

Podczas obrad biskupi podsumowali wizytę patriarchy Cyryla I w Polsce i podpisanie 17 sierpnia Wspólnego Przesłania do Narodów Rosji i Polski. Abp Michalik powiedział, że biskupi z wdzięcznością przyjęli pozytywne reakcje na ten dokument w Polsce, Rosji i całej Europie. Mają nadzieję - dodał - że przesłanie "wyda dobre owoce na drodze ku pojednaniu obydwu narodów".

Jak powiedział przewodniczący Episkopatu, biskupi poświęcili wiele uwagi organizacji Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony 14 października pod hasłem "Jan Paweł II - Papież rodziny". W wydanym komunikacie biskupi zwrócili się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli "o budowanie społeczeństwa prorodzinnego oraz stwarzanie warunków prawnych i ekonomicznych sprzyjających rodzinie".

Odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące likwidacji Funduszu Kościelnego, sekretarz Episkopatu bp Polak podkreślił, że wysiłki strony kościelnej zmierzają w kierunku, by go nie likwidować, ale przekształcić w bardziej współczesną formę finansowania społecznej działalności Kościoła. "Nie ma mowy o jego likwidacji" - dodał. Podkreślił, że Episkopat podtrzymuje stanowisko, iż odpis podatkowy, który proponuje rząd, powinien być większy niż 0,3 proc.

Biskupi podczas dwudniowych obrad zapoznali się również z inicjatywami podejmowanymi w związku z obchodami Roku Wiary, które rozpoczynają się 11 października.