Fundacja Lux Veritatis rozpoczęła kampanię "Stop dyskryminacji", która ma wymóc na KRRiT zmianę decyzji ws. przyznaniu TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Autorzy spotów udowadniają, że majątek Fundacji jest o wiele większy niż pozostałych nadawców, którzy otrzymali zgodę na nadawanie cyfrowe.

Spot "Stop dyskryminacji TV Trwam" można zobaczyć na stronie internetowej Radia Maryja i TV Trwam. Film prezentuje przede wszystkim kondycję finansową fundacji, która była przyczyną odmowy przyznania miejsca stacji na multipleksie cyfrowym. Autorzy filmu porównują stan posiadania Fundacji Lux Veritatis z majątkiem firm: Eska TV, Lemon Records i Stavka, które dostały koncesję KRRiT na nadawanie cyfrowe.

Zdaniem redemptorystów majątek fundacji o. Rydzyka to 90 mln złotych. Jest on większy od majątku Eska TV 3,700 razy, a od Stavka o 82,560,000 razy.

Autorzy filmu zarzucają Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, przyznała miejsce na multipleksie nadawcom, którzy nie maja realnego zabezpieczenia finansowego, generują straty oraz nie dysponują własną bazą produkcyjną i emisyjną. Jednocześnie zapewniają, że TV Trwam to nowoczesne medium o szerokim zasięgu społecznym. Autorzy twierdzą, że grupy, które wyraziły poparcie dla przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym reprezentują 14 milionów Polaków.

W kwietniu ub.r. KRRiT nie przyznała fundacji Lux Veritatis koncesji na nadawanie na pierwszym multipleksie cyfrowym. Rada tłumaczyła to niepewną sytuacją finansową Fundacji i brakami formalnymi. Lux Veritatis złożyła skargę do sądu administracyjnego. Zostanie ona rozpatrzona w piątek - pisze gazeta.pl.

Film