Dziś odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, podczas którego - według zapowiedzi ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego - ma zostać przedstawiona propozycja dotycząca przyszłości Funduszu Kościelnego.

Szef MAC poinformował, że chodzi o "usamodzielnienie płacenia składek": emerytalnej, rentowej i zdrowotnej. Zmiany w funkcjonowaniu Funduszu zapowiedział w swoim expose premier Donald Tusk. Jak mówił, potrzebna jest dyskusja nad emerytalnym zabezpieczeniem duchownych, którzy powinni być objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych.

Episkopat Polski uważa, że zmiany dotyczące Funduszu Kościelnego powinny być poprzedzone dwustronną umową. Zaznacza też, że Fundusz powinien zostać przekształcony, ale nie zlikwidowany. "Zapisy związane z konkordatem i konstytucją wyraźnie mówią, że zmiany w kwestiach dotyczących dofinansowywania działalności Kościołów i związków wyznaniowych powinny być poprzedzone dwustronnymi umowami. Dotyczy to nie tylko dofinansowywania ubezpieczenia duchownych, ale także szerszych działań: wspomagania działalności edukacyjnej i charytatywnej, troski o kościelne zabytki" - powiedział PAP sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak.

W posiedzeniu stronę rządową reprezentować będą m.in. premier Donald Tusk, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister kultury Bogdan Zdrojewski, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas.

Stronę kościelną reprezentować m.in będą metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.

W spotkaniu uczestniczyć również będą przedstawiciele KRRiT, przewodniczący Jan Dworak oraz Krzysztof Luft.

Fundusz Kościelny powstał w 1950 r. jako rekompensata za przejęcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa, które po 1999 r. uznano za bezprawne. Do Funduszu miały wpływać dochody uzyskiwane z przejętego przez państwo majątku kościelnego, a następnie miał on być dzielony między kościoły proporcjonalnie do zabranych nieruchomości. Nigdy tak się nie stało, fundusz jest zasilany z budżetu państwa. Z Funduszu pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych. Fundusz finansuje też działalność charytatywną, oświatowo-wychowawczą, remonty i konserwacje zabytków sakralnych oraz utrzymanie wydziałów teologicznych na wyższych uczelniach.

Poprzednie posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu odbyło się 15 czerwca 2011 r. Omawiano m.in. procedury przy zmianach ustawy o stosunku państwa do Kościoła oraz zamknięcie prac Komisji Majątkowej.