Jak dowiedziała się gazeta u Michała Rusinka, na tomik składa się ok. 40 utworów częściowo już znanych. Publikowane były w latach 50. ub. wieku w prasie literackiej. Część z nich ujawnił również Adam Włodek w książce "Nasz łup wojenny", wydanej w roku 1970.

- Wśród tych wierszy znalazły się ponadto nigdzie niepublikowane erotyki, mówi Rusinek. - Chcemy to opublikować, ale kiedy, gdzie i jak - o tym na razie za wcześnie mówić.

Rusinek zapowiedział ponadto, że chciałby stworzyć w planowanym w Krakowie Domu Literatury pokój, podobny do tego, w którym pracowała Szymborska. Mieszkanie, w którym noblistka spędziła ostatnie lata, nie nadaje się na muzeum.