Jednym z wiceprzewodniczących komitetu jest Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa. Drugim wiceszefem komitetu został minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

Joanna Mucha jako przewodnicząca komitetu jest odpowiedzialna za koordynację m.in. działań pomiędzy ministrami, prezydentami miast gospodarzy rozgrywek jak również organizatorami mistrzostw UEFA i PZPN. 

Nowopowołany komitet będzie koordynował działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w przygotowania do EURO 2012, w tym m.in. działania między ministrami, prezydentami miast gospodarzy rozgrywek, organizatorami mistrzostw UEFA i PZPN. Koordynowane będą zarówno działania podejmowane podczas trwania turnieju, jak również działania podjęte przed turniejem EURO 2012 – te, które mają na celu jego właściwą organizację.

W skład komitetu wchodzą również: Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, sekretarz stanu bądź podsekretarz stanu wyznaczony przez: ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości, ministra spraw zagranicznych, przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wojewoda dolnośląski, wojewoda małopolski, wojewoda mazowiecki, wojewoda pomorski, wojewoda wielkopolski.

W pracach komitetu mogą uczestniczyć również: prokurator generalny, prezydenci miast: Gdańska, Krakowa, Poznania, miasta stołecznego Warszawy, Wrocławia oraz przedstawiciel spółki PL.2012.