Na pierwszy ogień mają iść zapowiedzi premiera z expose oraz projekty dostosowujące polskie prawo do unijnego. Kolejny etap to ustawy realizujące wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero później mają powstawać autorskie projekty ministrów – tak wygląda plan prac rządu, do którego dotarł „DGP”. Na liście, którą poznaliśmy, znajduje się ponad 60 pozycji: założeń, ustaw i rozporządzeń. – Projekty z expose muszą być przyjęte jak najszybciej, zakładamy pół roku – mówi jeden z członków rządu.

Finanse i podatki

Resort finansów przygotowuje założenia projektów ustaw o podatku od wydobycia węglowodorów, miedzi i srebra. Z tym wiąże się też uregulowanie w całości spraw związanych z funkcjonowaniem rynku gazu ziemnego.

Na liście są także zapowiadane przez Tuska zmiany w podatku rolnym i podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące rolników. Zakładają m.in. zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego oraz zmiany w systemie ulg w związku z objęciem działalności rolniczej podatkiem dochodowym. Plany te budzą silny opór ludowców.

Resort przygotowuje też zmiany w podatkach. Zlikwidowane mają zostać ulgi na internet, a zmienione – ulgi na dzieci i przywileje dla autorów (50 proc. kosztów uzyskania przychodów).

Emerytury i renty

W styczniu ma być gotowa ustawa o reformie emerytur mundurowych. Staż pracy ma zostać podniesiony do 25 lat, a wiek do 55 lat. W wykazie znalazło się też rozporządzenie dające funkcjonariuszom podwyżki o 300 zł. To wymaga zmiany wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów o 0,2 proc. od lipca 2012.

Kolejny punkt to projekt wydłużenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Podwyższony do 60 lat ma być też wiek uprawniający do rent wdowich. Ma to ograniczyć deficyt funduszu rentowego, który w najbliższych 5 latach ma wynieść 80 mld zł.

Sądownictwo

Aby usprawnić postępowania sądowe, rząd zapowiada wprowadzenie m.in. referendarzy, którzy mają wykonywać czynności procesowe w sprawach karnych, skarbowych i o wykroczenia.

Innym ułatwieniem ma być wprowadzenie elektronicznego protokołu rozprawy w sprawach o wykroczenia. Szykowany jest też pakiet zmian dotyczący ksiąg wieczystych, m.in. zagwarantowanie powszechnego, bezpłatnego dostępu do przeglądania księgi i uzyskanie odpisu księgi wieczystej przez internet.