Umowa ABW, życiorys agenta CBA, korespondencja policji i resortu finansów - to wszystko wpadło do internetowej skrzynki pocztowej przez nieuwagę nadawców. Skrzynkę założyli dziennikarze "Gazety Wyborczej".

Wykupili oni sześć domen internetowych: mofnetgov.pl, cbagov.pl, abwgov.pl, awgov.pl, policjawaw.pl, strazmiejskawaw.pl. Od prawdziwych adresów ABW, CBA, Agencji Wywiadu, policji i resortu finansów różniły się tylko brakiem kropki.

Łącznie do skrzynki wpadło 40 e-maili, m.in. związanych z ABW, CBA, policją, strażą miejską, resortem finansów.