W 33. rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża Benedykt XVI powiedział, że polski papież był "niestrudzonym zwolennikiem i zwiastunem" nowej ewangelizacji. Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi Benedykt XVI mówił o potrzebie podjęcia wysiłku ewangelizacyjnego.

Przed południową modlitwą Anioł Pański papież nawiązał do zakończonego w Watykanie pierwszego międzynarodowego spotkania, zorganizowanego przez Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, dla którego uczestników rano odprawił mszę w bazylice świętego Piotra.

"Na zaproszenie odpowiedziały liczne osoby ze wszystkich stron świata, zaangażowane w tę misję, którą już błogosławiony Jan Paweł II wskazał wyraźnie Kościołowi jako pilne i porywające wyzwanie" - powiedział Benedykt XVI.

Dodał następnie: "To on, idąc śladem Soboru Watykańskiego II, oraz tego, który zapoczątkował jego realizację - papieża Pawła VI, był bowiem zarówno niestrudzonym zwolennikiem misji ad gentes, czyli do ludów i na obszary, gdzie Ewangelia nie zapuściła jeszcze korzeni, jak i zwiastunem nowej ewangelizacji".

Benedykt XVI przypomniał, że podczas porannej mszy ogłosił rozpoczęcie w październiku 2012 roku Roku Wiary w Kościele. Następnie wyjaśnił: "Sługa Boży Paweł VI ogłosił podobny Rok Wiary w 1967 roku, z okazji 1900-lecia męczeństwa Apostołów Piotra i Pawła, w okresie wielkich przemian kulturowych. Uważam, że po upływie pół wieku od otwarcia Soboru (Watykańskiego), związanego z pamięcią o błogosławionym Janie XXIII , właściwe jest przypomnienie o pięknie i centralnym miejscu wiary, potrzebie umocnienia jej i pogłębienia w wymiarze osobistym i wspólnotowym i uczynienie tego w perspektywie nie tyle celebracyjnej, ile raczej misyjnej, właśnie w perspektywie nowej ewangelizacji".

Zwracając się do Polaków, papież powiedział: "Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, a szczególnie uczestników spotkania dzieła nowej ewangelizacji. Pozdrawiam tych, którzy się w nią włączają".

"Prośmy Ducha Świętego, by moc Ewangelii przenikała rodziny, środowiska pracy, świat kultury, polityki, życia społecznego. Niech dzięki naszemu świadectwu słowo Pańskie szerzy się i rośnie" - dodał Benedykt XVI po polsku.