Udział w Kongresie jest ważny, bo trzeba uczestniczyć w kształtowaniu kobiecej agendy - tego, co jest dla kobiet ważne; warto głosować na kobiety, by ważne dla nich sprawy były obecne w parlamencie - przekonuje w przeddzień Kongresu Kobiet prof. Małgorzata Fuszara.
Reklama

"Problemem kobiet jest to, że są bardzo często wykluczane z przestrzeni publicznej. Nie ma takich miejsc, w których kobiety rozmawiają ze sobą o tym, co jest dla nich ważne czy co powinno być ważne w polityce, w sferze polityki rodzinnej, w życiu ogólnie. Kongres jest takim wspaniałym miejscem, gdzie ze sobą rozmawiamy o tym, co jest dla nas najważniejsze i w jaki sposób to osiągnąć. Tu spotykają się kobiety z całego kraju, przyjeżdżają z różnych środowisk i bardzo różnych miejsc" - mówi prof. Małgorzata Fuszara z Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Zapowiada, że podczas III Kongresu Kobiet, który odbędzie się 17 i 18 września w Warszawie i będzie jednym z oficjalnych wydarzeń polskiej prezydencji, uczestniczki będą myśleć o konkretnych rozwiązaniach prawnych, jakie można wprowadzić, by sprawy równości wyglądały zdecydowanie lepiej niż teraz.

Kongres Kobiet to społeczna inicjatywa zrzeszająca osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, samorządów, związków zawodowych, związków pracodawców. Z inicjatywy Kongresu powstał obywatelski projekt ustawy zwiększającej liczbę kobiet na listach wyborczych; ustawa gwarantująca kobietom 35 proc. miejsc na listach weszła w życie w tym roku i obowiązywać będzie w najbliższych wyborach do parlamentu.

Podczas tegorocznego Kongresu prof. Fuszara będzie prowadzić debatę z udziałem publiczności na temat kobiet-kandydatek w wyborach. "Panel będzie dotyczył tego, dlaczego warto głosować na kobiety. Wezmą w nim udział kobiety kandydujące w wyborach - przedstawią, co w imieniu kobiet będą próbowały forsować, jak sobie wyobrażają działanie na rzecz kobiet. Ale także będzie część, w której uczestniczki Kongresu przedstawią swoje postulaty i powiedzą, czego oczekują od przyszłych posłanek" - zapowiada prof. Fuszara.

Do wyborców Kongres Kobiet apeluje, by głosowali na kobiety, niezależnie od tego na którym miejscu listy się znajdują

Rada Programowa Kongresu zdecydowała, że w nadchodzących wyborach parlamentarnych wspiera wszystkie kandydatki do Sejmu i Senatu, ze wszystkich partii, którym bliskie są zasady polityczne, jakimi się kieruje Kongres Kobiet.

Wśród idei, które Kongres wspiera, Rada Programowa wskazuje w szczególności na działania na rzecz szeroko rozumianej polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji wobec kobiet, mechanizmy (takie jak parytety i kwoty) wyrównujące szanse kobiet w sferze publicznej (polityka, media, zarządzanie), działania przeciwko przemocy domowej, molestowaniu seksualnemu oraz różnym formom seksizmu i nietolerancji wobec kobiet.

Kongres popiera także działania na rzecz upowszechnienia edukacji seksualnej w szkołach, refundowania środków antykoncepcyjnych, zabiegów in vitro. Jest za wzmocnienia mechanizmów wspierających łączenie ról zawodowych i rodzicielskich (żłobki, przedszkola, elastyczny czas pracy, urlopy ojcowskie), zrównaniem zarobków kobiet i mężczyzn za pracę równej wartości. Wspiera także działania na rzecz wykorzystania potencjału ekonomicznego i życiowego kobiet powyżej 50. roku życia i wyrównania wysokości emerytur kobiet i mężczyzn oraz poprawy sytuacji kobiet wiejskich.

Do wyborców, którzy pragną "politycznej zmiany, normalności i równowagi", Kongres Kobiet apeluje, by głosowali na kobiety, niezależnie od tego na którym miejscu listy się znajdują.