Minister Rostowski chce między innymi ustabilizować sytuację w Grecji i zwiększyć nadzór nad rynkami finansowymi. Za priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej uznał m.in. reformy strukturalne oraz zdrowsze finanse publiczne.
Szef polskiego resortu finansów wziął udział w posiedzeniu unijnej Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych. Była to jego pierwsza oficjalna wizyta w Brukseli w roli przewodniczącego Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Zapewniał podczas niej, że Polska zamierza w czasie prezydencji podjąć wyzwanie zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej w UE. Za priorytety uznał m.in. reformy strukturalne oraz zdrowsze finanse publiczne. „Polska prezydencja pragnie ukierunkować działalność ECOFIN m.in. na: stabilizację sytuacji w związku z poważnym stanem finansów publicznych w niektórych państwach UE, przyjęcie propozycji zmierzających do poprawy regulacji i nadzoru rynków finansowych, sprawne przeprowadzenie rocznej procedury budżetowej” – czytamy w komunikacie MF.
Wśród priorytetów są też: kontynuacja prac nad zmianą rozporządzenia finansowego ustanawiającego nowe zasady budżetowe w celu efektywnego wdrażania polityk UE, rozpoczęcie prac nad nowym kształtem systemu dochodów budżetu UE, próba reformy mechanizmów służących kontroli dochodów i wydatków budżetowych.