Zakończenie wszelkich prac przy schodach Stadionu Narodowego nastąpi 15 września, a termin oddania w pełni wykończonego obiektu wyznaczono na 30 listopada - to najważniejsze ustalenia porozumienia Narodowego Centrum Sportu i Konsorcjum Generalnego Wykonawcy.

Porozumienie NCS z wykonawcą Alpine - Hydrobudowa - PBG przewiduje, że w Konsorcjum wiodącą rolę i odpowiedzialność wobec Narodowego Centrum Sportu przejęła Spółka Hydrobudowa Polska S.A. Zmiana lidera Konsorcjum przyczyni się do zwiększenia efektywności prac m.in. poprzez zmiany w kierownictwie budowy i zaangażowanie dodatkowych sił wykonawczych - głosi opublikowany w środę komunikat NCS.

Jednym z elementów porozumienia jest program naprawczy będący odpowiedzią Konsorcjum na wezwanie do usunięcia w ciągu 14 dni naruszeń warunków umowy z dnia 4 maja 2009 roku. Wykonawca przedstawił trzy możliwe metody naprawy schodów kaskadowych. Wybrano program polegający na wsparciu schodów kaskadowych za pomocą dodatkowej konstrukcji stalowej. Ten sposób naprawy zapewni bezpieczeństwo oraz trwałość naprawianych elementów. Wszelkie koszty naprawy ponosi wykonawca. Termin zakończenia wszystkich prac wyznaczono na 15 września, a obciążenia próbne zostaną zakończone do 30 września.

Jak poinformowało Narodowe Centrum Sportu przedstawiony przez wykonawcę program naprawczy spełnia także oczekiwania co do pozostałych naruszeń umowy, dotyczących m.in. zmian w organizacji placu budowy (do 30 czerwca) oraz usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu dylatacji stropów i ścian (do 30 lipca). Jak podkreśla NCS cena kontraktu pozostaje niezmieniona.

Przebudowa schodów nie oznacza jednak zakończenia wszelkich prac na terenie Stadionu Narodowego. Ostateczny termin przekazania całkowicie wykończonego obiektu nastąpi 30 listopada. NCS podkreśla w komunikacie, że termin ten dotyczy zarówno prac wykonywanych przez generalnego wykonawcę, jak i dodatkowych robót wykończeniowych, koordynowanych wspólnie przez Narodowe Centrum Sportu i wykonawcę. Dotyczy to między innymi systemów bezpieczeństwa, kontroli dostępu, nagłośnienia czy wykończenie powierzchni komercyjnych.