Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w maju, na PO zagłosowałoby 44 proc. badanych (o 5 pkt proc. więcej niż w kwietniu); na PiS - 27 proc. (bez zmian w porównaniu z kwietniem); na SLD 18 proc. (również bez zmian) - wynika z sondażu TNS OBOP.

Według sondażu przekazanego w czwartek poza parlamentem znalazłoby się PSL z 4-proc. poparciem - o 2 punkty proc. mniej niż w kwietniu, a także PJN z 2-proc. poparciem - bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem.

1 proc. poparcie otrzymałyby Wolność i Praworządność (WiP), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR), Socjaldemokracja Polska oraz Liga Polskich Rodzin.

Spośród badanych, którzy zadeklarowali zamiar wzięcia udziału w wyborach 19 proc. nie było zdecydowanych, której partii przekazać poparcie - wzrost o 2 punkty proc. w porównaniu z kwietniem. Oznacza to, że co piąta osoba deklarująca zamiar głosowania nie jest pewna, jak zachowałaby się przy urnie wyborczej. Wśród ogółu badanych deklarujących zamiar głosowania niezdecydowani stanowią trzecią - pod względem wielkości - siłę. Więcej osób popiera tylko PO i PiS.

Jak podało TNS OBOP, uwzględniając osoby niezdecydowane, jak głosować, a które zadeklarowały "zdecydowanie" lub "raczej tak" gotowość wzięcia udziału w wyborach (19 proc.) na PO głosowałoby 36 proc., na PiS 22 proc., na SLD - 15 proc., na PSL - 3 proc. Po 1 proc. ankietowanych głosowałoby na PJN, WiP, KPEiR oraz Socjaldemokrację Polską.

32 proc. ankietowanych zadeklarowało zamiar wzięcia udziału w wyborach

W majowym badaniu TNS OBOP 32 proc. ankietowanych zadeklarowało zamiar wzięcia udziału w wyborach do Sejmu - o 4 pkt proc. mniej niż w kwietniu. 27 proc. badanych zadeklarowało, że "raczej poszłoby" głosować - spadek o 1 punkt proc. 13 proc. respondentów zadeklarowało, że "raczej nie" pójdzie do wyborów - wzrost o 3 pkt proc.

21 proc. stwierdziło, że "zdecydowanie nie" pójdzie głosować w wyborach - bez zmian w porównaniu z kwietniem. 7 proc. badanych nie wypowiedziało się w tej sprawie - wzrost o 2 pkt proc.

Sondaż TNS OBOP zrealizowano w dniach 6-10 maja 2011 roku na reprezentatywnej, losowej 978-osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 18. roku życia za pośrednictwem bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych.

Prezentowane wyniki poparcia dla partii dotyczą 469 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach, z wyłączeniem osób niezdecydowanych.