W środę KRRiT zatwierdziła nowy zarząd TVP w składzie proponowanym przez radę nadzorczą - czyli z Juliuszem Braunem jako prezesem oraz Bogusławem Piwowarem i Marianem Zalewskim jako członkami zarządu. Zdecydowała jednak, że nie wszyscy obejmą stanowiska równocześnie. Braun i Zalewski mieli wejść do zarządu 6 maja, a Piwowar - 15 lipca.

Zwłoka w powołaniu Piwowara podyktowana była faktem, iż obecnie jest on jednym z członków rady nadzorczej TVP, wyłonionym w konkursie organizowanym przez KRRiT. Z ekspertyzy prawnej zamówionej przez KRRiT wynika, że po rezygnacji któregokolwiek z członków rady nadzorczej organ ten nie będzie mógł odbywać posiedzeń i podejmować uchwał, a co za tym idzie, zostanie sparaliżowany.

Dlatego do 15 lipca Krajowa Rada dała sobie czas na przeprowadzenie uzupełniającego konkursu na miejsce zwalniane w RN TVP przez Piwowara.

Czwartkowa decyzja rady nadzorczej TVP pozwoli wszystkim trzem członkom zarządu objąć stanowiska równocześnie bez jednoczesnego paraliżowania prac rady nadzorczej. Piwowar będzie miał status delegowanego do zarządu członka RN do 14 lipca.

Juliusz Braun także jest członkiem RN TVP

Juliusz Braun także jest członkiem RN TVP, ale delegowanym tam przez ministra kultury. W tym przypadku nie obowiązują żadne procedury konkursowe, stąd ministerstwu dano mniej czasu na wskazanie następcy Brauna.

Do czasu ukonstytuowania się nowego zarządu TVP (6 maja) spółką jednoosobowo zarządza Braun jako p.o. prezes TVP.