Prezydent Bronisław Komorowski na wniosek premiera podjął decyzję o użyciu okrętu RP "Czernicki" w operacji przeciwterrorystycznej NATO " Active Endeavour" od 14 marca do 18 czerwca - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

W komunikacie kancelarii podkreślono, że ewentualne użycie okrętu w innej operacji sojuszniczej w tym rejonie wymagałoby odrębnego postanowienia prezydenta.

Akcja "Active Endaeavour" jest prowadzona na Morzu Śródziemnym od 26 października 2001 roku jako odpowiedź na atak terrorystyczny na USA 11 września 2001 r.; ORP Kontradmirał Xawery Czernicki od 1 lutego do 30 czerwca pełni dyżur w składzie Sił Odpowiedzi NATO.

Okręt będzie głównie odpowiadał za zapewnienie dowodzenia, wsparcia logistycznego i medycznego jednostek Zespołu Obrony Przeciwminowej oraz udział w patrolowaniu akwenów i szlaków komunikacyjnych Morza Śródziemnego.

"W związku z sytuacją operacyjną na Morzu Śródziemnym, będącą następstwem kryzysu w krajach Afryki Północnej, należy podkreślić, że ewentualne użycie +Czernickiego+ w innej operacji sojuszniczej niż +Active Endeavour+, w tym rejonie lub do innych zadań w ramach tejże operacji, wymagałoby odrębnego postanowienia Prezydenta" - podkreślono w komunikacie.

Podano, że przygotowując postanowienie poddano szczegółowej analizie zachodzącą w tym przypadku złożoną sytuację jednoczesnego pełnienia dyżuru bojowego poza granicami państwa w składzie zgrupowania sojuszniczych sił reagowania (Siły Odpowiedzi NATO) oraz uczestniczenia w operacji przeciwterrorystycznej i utrzymaniu gotowości do udziału w ewentualnej innej operacji bojowej zgodnie z przeznaczeniem takich sił.

"Obowiązujące regulacje wystarczają dla zgodnych ze stanem faktycznym rozstrzygnięć, aczkolwiek należy doprecyzować procedurę decyzyjną, z jednoznaczną interpretacją rozróżniania w takich sytuacjach ustawowych kategorii +pobytu+ i +użycia+ wojsk poza granicami państwa, w stosunku do których obowiązują inne prawne reguły decydowania" - czytamy w komunikacie.

Prezydent oczekuje również znowelizowania zasad dotyczących świadczeń finansowych dla żołnierzy i cywilnego personelu SZ RP w związku z udziałem w misjach poza granicami kraju tak, aby ustanowić klarowną i zróżnicowaną w zależności od rodzaju i charakteru misji (w tym także z uwzględnieniem wydzielania wojsk do dyżurów bojowych w ramach sojuszniczych sił reagowania) siatkę świadczeń.

Za konieczne uznano ponadto wcześniejsze przygotowywanie i podejmowanie decyzji o użyciu wojsk poza granicami państwa (z uwzględnieniem także wcześniejszego informowania struktur Prezydenta RP o tego typu zamiarach).

Polski okręt ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki", który w styczniu wypłynął w półroczną misję ze Świnoujścia, stał na czele sił przeciwminowych w prowadzonych na początku marca międzynarodowych ćwiczeniach NATO - "Noble Mariner 2011" na Atlantyku i Morzu Śródziemnym.

Dowodzona przez kpt. Marka Szwarca jednostka to okręt flagowy Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO SNMCMG1 znanego jako "Tarcza Przeciwminowa" NATO. Z pokładu "Czernickiego" holendersko-belgijski sztab dowodził całymi siłami przeciwminowymi w ćwiczeniu.