Prof. Andrzej Jajszczyk jest specjalistą w dziedzinie telekomunikacji z Akademii Górniczo Hutniczej.

"NCN zostało powołane do wspierania badań podstawowych, czyli takich, których głównym celem jest poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące człowieka, otaczającej nas rzeczywistości, zdobywanie wiedzy na temat podstawowych faktów, i zjawisk. Żeby odpowiedzieć na te najważniejsze pytania musimy również zajmować się szeroko rozumianą kulturą i poznawać naszą przeszłość" - powiedział prof. Jajszczyk podczas otwarcia.

Jak podkreślił fundusze na badania będą przez NCN rozdzielane w nowy, bardziej apolityczny sposób. Obiecał, że będzie zabiegał o pozyskanie dla NCN dodatkowych pieniędzy z innych źródeł.

"Środki rozdzielane przez NCN na badania wzrosną znacząco"

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka poinformowała, że środki rozdzielane przez NCN na badania wzrosną znacząco.

"Przewidujemy, że w 2014 r. fundusze z budżetu państwa na badania mogą przekroczyć miliard złotych. W tym roku to jest ponad 300 mln zł i będziemy trzymać kciuki aby te środki Narodowe Centrum Nauki wydało, bowiem niełatwo jest ogłosić konkurs, ocenić i jeszcze alokować te środki na podstawie indywidualnych umów" - powiedziała minister.

Do niedawna konkursy na projekty badawcze rozstrzygała Rada Nauki

Do niedawna konkursy na projekty badawcze, które miały być prowadzone za pieniądze z budżetu państwa, rozstrzygała Rada Nauki, działająca przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Część członków tej rady zajmowała się konkursami na granty w badaniach podstawowych (teoretycznych), część w badaniach stosowanych. Obecnie organizacją konkursów na finansowanie badań stosowanych, czyli związanych z gospodarką, zajmuje się działające w Warszawie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego odpowiednikiem, dla badań podstawowych, będzie Narodowe Centrum Nauki.

"Wcześniej było rozporządzenie ministra nauki, które określało jakie granty przyznaje Rada Nauki, działająca przy ministerstwie. Członkowie rady musieli się tych wytycznych trzymać. Poza tym minister decydował, na które dziedziny nauki przeznaczyć więcej, a na które mniej" - powiedział pełnomocnik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Narodowego Centrum Nauki, prorektor UJ prof. Szczepan Biliński.