Przedstawiciele warszawskich Miejskich Zakładów Autobusowych i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę programu emisji obligacji na kwotę 165,6 mln złotych.. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na zakup 168 nowoczesnych autobusów, które wkrótce pojawią się na ulicach Warszawy.

Zakup ten stanowi element szerszego, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki. -Strukturę finansowania oparto o instrument, jakim są obligacje zwykłe, imienne z terminem wykupu nie przekraczającym 7 lat.- informuje Piotr Stalęga, rzecznik prasowy BGK.

Spółka będzie spłacała dług z przychodów, które ma świadcząc usługi przewozowe dla Miasta Stołecznego Warszawy.

- BGK mógł zaoferować MZA atrakcyjne warunki finansowe, bo spółka ma stabilne źródło przychodów, zagwarantowane wieloletnią umową, dobrą kondycję finansową oraz czytelną strategię prowadzenia biznesu i rozwoju. – wyjaśnia Piotr Stalęga.

BGK będzie pełnił rolę m.in. organizatora i gwaranta objęcia obligacji. Jest to pierwsza taka transakcja, którą debiutuje na rynku finansowania strukturalnego nowoutworzony w Banku Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa. Ma on organizować finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze publicznym.