Szef CBA Paweł Wojtunik powołał zespół ekspertów, który ma go wspierać w zakresie przeciwdziałania korupcji. Pierwsze spotkanie odbyło się już w czwartek - poinformował rzecznik biura Jacek Dobrzyński.

W skład rady wchodzi sześć osób: zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk prof. nadzw. INP Irena Rzeplińska, rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. Brunon Hołyst, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marek Bojarski, prorektor ds. Nauczania i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Warszawskiego prof. Tadeusz Jerzy Tomaszewski, kierownik Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku prof. Emil Pływaczewski oraz b. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Grzegorz Reszka.

"Rada ma pełnić funkcję opiniodawczą, doradczą oraz konsultacyjną dla szefa CBA. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie Biuro zintensyfikuje współpracę z uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi i szkoleniowymi" - powiedział w piątek Dobrzyński.

Eksperci mają wspierać szefa CBA w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań

Jak dodał, eksperci mają też wspierać szefa CBA w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, także prawnych, ułatwiających walkę z przestępczością korupcyjną. Spotykać się będą w zależności od potrzeb.

Podczas pierwszego spotkania członkowie Rady otrzymali akty powołania z rąk szefa biura Pawła Wojtunika.