Nowe reformy przewidują m.in. obniżenie podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw, częściową prywatyzację obsługi lotnisk oraz częściową prywatyzację państwowej loterii pieniężnej, a także zniesienie zapomogi dla bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku.

Z ulg podatkowych skorzysta 40 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje się uproszczenie procedur i zmniejszenie kosztów rejestracji nowych firm, a szczególnie szybko mają być tworzone prywatne agencje zatrudnienia.

Obsługa największych hiszpańskich portów lotniczych - Barajas w Madrycie i El Prat w Barcelonie - zostanie sprywatyzowana w 49 procentach, a państwowa loteria pieniężna - w 30 procentach.

Rząd zarobi 14 mld euro

Tylko na tych transakcjach rząd zarobi 14 mld euro; środki te mają być w całości przeznaczone na zredukowanie deficytu budżetowego.

Zgodnie z zapowiedziami, od lutego przyszłego roku długoletni bezrobotni, którym już nie przysługuje prawo do zasiłku, stracą zapomogę w wysokości 426 euro miesięcznie. Już od sierpnia br. prawo do otrzymywania zapomogi mieli jedynie bezrobotni po 45. roku życia, utrzymujący rodzinę. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 616 tysięcy osób.

Gospodarka hiszpańska przeżywa stagnację, bezrobocie jest największe w strefie euro - ponad 20 procent. Pół roku temu rząd wdrożył pakiet oszczędnościowy wartości 15 mld euro, aby nie dopuścić do kryzysu porównywalnego z zapaścią finansową Grecji czy Irlandii.