ABW po raz pierwszy ujawnia, na jakich zasadach przyznaje certyfikaty dostępu do tajnych informacji. Broszura, wymieniająca kryteria oceny przy wydawaniu tzw. poświadczenia bezpieczeństwa, jest dostępna na stronach internetowych Agencji.

Funkcjonariusze ABW sprawdzają m.in.: kontakty z obcymi służbami, przestrzeganie prawa, podatność na próby werbunku, poziom życia, choroby psychiczne, uzależnienia, czy prawdziwość informacji podawanych w ankietach.

ABW wydaje rocznie 10-11 tys. poświadczeń. Odmów jest bardzo niewiele, w ub.r. było ich 25, a cofnięto 57 certyfikatów. W razie negatywnej decyzji sprawdzana osoba nie może poznać przyczyny odmowy. - napisała "Gazeta Wyborcza".