Jednak - jak dowiedziała się "Rz" - w ramach tego projektu budowany jest również system, który ma scalić w jedną bazę dane o Polakach gromadzone dotychczas w trzech rejestrach: PESEL, bazie dowodów osobistych oraz aktach stanu cywilnego. W dodatku nowy system będzie współpracował jeszcze z kilkoma innymi bazami. Chodzi przede wszystkim o rejestry: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Paszportów.

Resort zainteresowany jest też integracją systemu z innymi rejestrami, w polu zainteresowania MSWiA są też dane gromadzone przez Ministerstwo Zdrowia oraz ewidencję gruntów.

System budowany przez resort od początku budził zastrzeżenia rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego oraz głównego inspektora danych osobowych Michała Serzyckiego a także organizacji społecznych zabiegających o ochronę prywatności - podkreśla "Rz".