Sąd Apelacyjny oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego, zobowiązującego Telewizję Polską do zaniechania i niepodejmowania w przyszłości nadawania reklam w przerwach audycji oraz nakazującego TVP wpłatę 500 tys. złotych na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, poinformował TVN, który złożył w tej sprawie pozew przeciw telewizji publicznej.

"W grudniu 2007 r. TVN skierowała do sądu pozew przeciwko Telewizji Polskiej podnosząc, że emisja przez TVP bloków reklamowych w przerwach audycji "Gwiazdy tańczą na lodzie" stoi w sprzeczności z Art. 16a ust. 7 ustawy o radiofonii i telewizji" - czytamy w komunikacie.

TVN poinformował, że w ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że TVP i TVN są podmiotami konkurencyjnymi, działającymi na tym samym rynku, dlatego sprzeczna z prawem emisja reklam wzmacnia pozycję TVP i - wpływając tym samym na sytuację innych podmiotów - stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

TVN miała 29,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 63,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 435,12 mln zł wobec 401,56 mln zł rok wcześniej.