Strona rządowa Komisji Trójstronnej pozytywnie odnosi się do uzgodnionych między związkami zawodowymi i pracodawcami propozycji rozwiązań antykryzysowych - poinformował resort gospodarki.

Dwustronnie uzgodnione propozycje działań dla ograniczenia skutków kryzysu w Polsce, dotyczą zmian w wynagrodzeniach i świadczeniach socjalnych, na rynku pracy i w polityce gospodarczej - podało w piątek wieczorem w komunikacie biuro prasowe ministerstwa.

Są wśród nich m.in. program kryzysowej pomocy dla społeczeństwa, wsparcie dla rodzin najuboższych poszkodowanych w wyniku kryzysu, stabilizacja zatrudnienia poprzez ograniczenie stosowania umów na czas określony i subsydiowanie zatrudnienia, jako alternatywa dla zwolnień grupowych.

Rozwiązania wynegocjowane między pracodawcami i związkami zawodowymi bez udziału rządu przedstawiono w piątek podczas posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej.

W posiedzeniu prezydium uczestniczyli też doradcy prezydenta Adam Glapiński i Paweł Wypych

Resort podał, że strona rządowa Komisji pozytywnie odniosła się do tych propozycji. Wyniki rozmów w Komisji zostaną przedstawione rządowi na najbliższym posiedzeniu. Szczegóły uzgodnionych rozwiązań mają być przedstawione w najbliższych dniach.

W Komisji Trójstronnej uczestniczą ze strony związkowej przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych a ze strony pracodawców Business Centre Club, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" i Związek Rzemiosła Polskiego.

Ze strony rządowej w posiedzeniu brali udział wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister pracy Jolanta Fedak, sekretarz stanu w kancelarii premiera Michał Boni i wiceminister gospodarki Rafał Baniak. W posiedzeniu prezydium uczestniczyli też doradcy prezydenta Adam Glapiński i Paweł Wypych.