Kraje członkowskie w ramach Rady UE przyjęły w poniedziałek formalnie szereg aktów prawnych wchodzących w skład pakietu budżetu UE na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy. Otwiera to drogę do głosowań w Parlamencie Europejskim i parlamentach narodowych.

Rada UE (kraje członkowskie) formalnie przyjęła w poniedziałek decyzję w sprawie zasobów własnych, która określa sposób finansowania budżetu UE. Decyzja musi zostać zatwierdzona przez wszystkie 27 państw członkowskich UE zgodnie z ich konstytucyjnymi wymogami, aby wejść w życie. Przyjęcie jej w poniedziałek umożliwia rozpoczęcie procesu ratyfikacji.

Rada przyjęła również rozporządzenie ustanawiające fundusz odbudowy Unii Europejskiej. Rozporządzenie określa terminy wykorzystania 750 mld euro funduszu oraz ich przeznaczenie na różne programy UE.

Kraje członkowskie w ramach Rady UE przyjęły również stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego mechanizmu warunkowości w zakresie ochrony budżetu Unii. To otwiera drogę do ostatecznego głosowania w Parlamencie Europejskim nad rozporządzeniem w środę.

Wreszcie Rada UE podjęła też decyzję o przekazaniu rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 Parlamentowi Europejskiemu do jego zgody. Parlament Europejski ma głosować w tej sprawie również w środę.