W komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślono, że szpital tymczasowy w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego na warszawskim Okęciu będzie przyjmował pacjentów dopiero w momencie, w którym inne szpitale (w tym pozostałe szpitale tymczasowe) na terenie Warszawy przestaną być wydolne.

"Aktualnie nie zachodzi potrzeba wykorzystywania tego typu placówki, gdyż liczba łóżek i respiratorów w systemie jest wystarczająca" - czytamy w komunikacie.

Poinformowano w nim, że w najbliższych dniach szpital tymczasowy na Okęciu otrzyma łóżka. Zaznaczono, że "te, które zostały dostarczone, nie spełniały wysokich medycznych norm".

Reklama

Szpital tymczasowy w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego na warszawskim Okęciu jest budowany pod patronatem Wojskowego Instytutu Medycznego. MON podało w komunikacie, że opiekę nad pacjentami zapewnią m.in. lekarze ze szpitala na ul. Szaserów w Warszawie.

Jak podkreślono, szpital został zbudowany w koncepcji modułowej i zapewni wysoką jakość procesu leczenia chorych na COVID-19 oraz zagwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Szpital może pomieścić 250 łóżek, w tym 30 intensywnej terapii i będzie mógł przyjąć pacjentów zarówno wymagających intensywnej terapii, jak i do leczenia zachowawczego. Szpital będzie obsługiwał pacjentów z Warszawy i regionu.

Reklama

"W zorganizowaniu szpitala wykorzystano doświadczenia zebrane podczas wiosennych misji medycznych we Włoszech i USA. Ich koordynator - kpt. dr n. med. Jacek Siewiera pełni funkcję dyrektora medycznego placówki" - zaznaczono w komunikacie.

MON poinformowało, że rozpoczęto również proces formowania szpitala halowego zlokalizowanego przy Wojskowym Instytucie Medycznym na ul. Szaserów w Warszawie. "Szpital halowy WIM budowany jest wg koncepcji funkcjonalnej opracowanej przez ekspertów medycznych WIM na bazie doświadczeń z leczenia Covid-19 w klinikach WIM oraz obserwacji z misji zrealizowanych poza granicami kraju" - czytamy.

"Potencjał szpitala to 66 łóżek wyposażonych w respiratory i kardiomonitory, z czego 60 wyposażone będzie w standardzie pozwalającym na intensywną opiekę medyczną" - podkreślono. Szpital będzie przygotowany do leczenia najcięższych przypadków zakażeń; będzie też posiadał niezależne urządzenia do diagnostyki obrazowej (TK i RTG).

"Maksymalny potencjał szpitala może być rozwinięty do 120 łóżek respiratorowych. Szpital będzie jednocześnie pełnić funkcję ośrodka szkoleniowego dla kadry medycznej, kierowanej następnie do pracy w innych szpitalach tymczasowych" - czytamy w komunikacie.

MON podało, ze zamówienia sprzętu medycznego są w trakcie wykonania. Jak zaznaczono, "30 proc. dostaw zostanie zrealizowanych do połowy grudnia natomiast 70 proc. do maksymalnie końca stycznia 2021 r."

Resort obrony poinformował, że umowa z wykonawcą inwestycji, tj. firmą Strabag sp. z o. o. zostanie podpisana przez WIM 2 grudnia. Termin wykonania zadania przewidziany jest na 29 stycznia 2021 r.

MON podkreśla, że projekt jest w pełni finansowany ze środków resortu obrony poprzez udzieloną dotację dla Wojskowego Instytutu Medycznego. "Obiekt, zlokalizowany na stałe przy ulicy Szaserów w Warszawie, w razie potrzeby będzie przemieszczany w inne miejsce w Polsce oraz będzie przygotowany do realizacji funkcji szkoleniowych w sytuacji wygaszenia pandemii, z jednoczesnym utrzymaniem jego gotowości do realizacji wyznaczonej misji medycznej w każdym czasie i miejscu" - czytamy w komunikacie.