Senat przegłosował w piątek przedstawiony przez senackie komisje projekt, który ma uszczelnić ulgę w podatku od nieruchomości związaną z infrastrukturą kolejową oraz zdecydował o wniesieniu projektu do Sejmu.

Za przyjęciem projektu i podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Będący inicjatywą senacką projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który ma uszczelnić ulgę w podatku od nieruchomości związaną z infrastrukturą kolejową przyjęły we wtorek senackie komisje: infrastruktury, samorządu terytorialnego i administracji państwowej, ustawodawcza.

Jak napisano w uzasadnieniu, celem zmian jest doprecyzowanie przepisów określających zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości w części dotyczącej zwolnienia od podatku gruntów kolejowych.

Według autorów projektu na takie rozwiązania czekają jednostki samorządu terytorialnego - wyeliminują one istniejącą obecnie lukę podatkową. Dzięki niej z ulgi korzystają podmioty, które nie prowadząc działalności na rynku kolejowym, wykorzystują nieprecyzyjny przepis do unikania opodatkowania.

"Takie praktyki powodują znaczące uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin. Kilkudziesięciohektarowe nieruchomości wykorzystywane pod działalność gospodarczą, uzyskują zwolnienie od podatku od nieruchomości (...), jako grunty związane z infrastrukturą kolejową, pomimo iż na ten cel przeznacza się ich niewielkie fragmenty" - wyjaśniono.

Zmiana przepisów ma też zmodyfikować opartą o nie, niekorzystną dla gmin interpretację podatkową pojawiającą się w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Do końca 2016 r. od podatku od nieruchomości zwolnione były - pod pewnymi warunkami - budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty.

Od 1 stycznia 2017 r. regulacja została zmodyfikowana i od tego dnia od podatku od nieruchomości zwolnione są grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która: jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub; jest wykorzystywana do przewozu osób, lub; tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. "W projekcie proponuje się doprecyzowanie i zawężenie tej regulacji" - napisano w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2021 r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał