„Konsekwencją pandemii Covid-19 będzie nie tyle rewolucja, co raczej przyspieszona ewolucja. Zapewne pojawią się jakieś przełomowe innowacje, ale przede wszystkim zdynamizuje ona rozwój wielu już istniejących rozwiązań i technologii. Głównie cyfrowych, bo ten trend zdecydowanie przyspieszył wraz z początkiem epidemii.” powiedziała Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI

Stefan Karmaza, prezes zarządu VECTIO zwrócił uwagę na to, który opowiedział jak postrzegane są obecnie innowacje i jak zwiększa się zainteresowanie nowymi rozwiązaniami: „Innowacja to stworzenie nowego produkty, zastosowanie nowej technologii czy stworzenie nowego rynku zbytu. Patrząc z perspektywy rynku IT – nowe technologie były już dostępne. Porównując je do sportowego auta, firmy IT korzystały w pełni z jego możliwości.

Media

W wyniku pandemii, inne branże również zapragnęły mieć takie sportowe auto. A więc stworzył się nowy rynek. W wyniku korzystania z nowej technologii, czyli wspomnianego wcześniej sportowego auta, poszczególne branże zaczęły działać szybciej i sprawniej. Mówimy zarówno o standardowych usługach jak spotkania on-line, wprowadzeniu elektronicznego system obiegu dokumentów, poprzez IoT (Internet of Things), czyli aktywne pobieranie danych i sterowanie urządzeniami na odległość, kończąc na implementacji Artificial Intelligence, czyli stosowaniu Machine Learning, które pozwalają na szacowanie ryzyka związanego z danym klientem, wykrywanie zagrożeń, potencjalnych awarii. Aktualnie mamy do czynienia z bardzo mocnym impulsem innowacyjności, a czy to będzie skutkowało kolejną rewolucją przemysłową – tylko czas pokaże.”

Media

Poza tym Ewa Małyszko, prezes PFR TFI podkreśla, że „doświadczenia kwarantanny, izolacji i ograniczeń w przemieszczaniu, zaowocują upowszechnieniem w wielu branżach modeli minimalizujących, ze względów bezpieczeństwa, bezpośrednie kontakty międzyludzkie: sprzedawcy z klientem, pracodawcy z podwładnym, wykładowcy ze studentem, a nawet lekarza z pacjentem. Rozwinie się jeszcze bardziej sektor e-commerce oraz rozwiązania oparte o nowoczesne technologie umożliwiające pracę zdalną, tworzące wrażenie bardziej realnej bliskości i współuczestnictwa”.

Poprosiliśmy również o komentarz dr Annę Stasiak-Apelską, radcę prawnego z Kancelarii Cioch & Partnerzy skomentowała: „Skutki lockdownu dotknęły wszystkich, niezależnie od wykonywanego zawodu i miejsca, w którym wykonujemy pracę, gdyż łańcuchy dostaw zostały skutecznie przerwane. Przestawiliśmy się, a niektórzy zmuszeni byli nauczyć się pracy zdalnej. Wiele spraw możemy załatwić on-line. Jednak niektórych czynności nie uda się załatwić przez telefon. Sytuacja na rynku pracy również się zmieniła i nadal zmienia. Uważam, iż bardzo istotne będą teraz tzw. miękkie umiejętności oraz wszelkie zdolności informatyczne. Przesył danych i wydolność serwerów to coś, na co w obecnej pandemicznej sytuacji zwracamy jeszcze większą uwagę. Rynek e-commerce rozwijać się będzie jeszcze szybciej - i tu również pojawia się wyzwanie dla usług IT, gdyż należy zadbać o ciągłość połączeń, bezpieczeństwo danych w chmurze, zabezpieczyć firmę przed ew. atakami hakerów, ale to także wyzwanie dla prawników, ponieważ poza wirtualnym bezpieczeństwem w sieci, ważne jest to prawne.”

Więcej w debatach i wypowiedziach menedżerów na stronach Capital24.tv.