W skład zespołu weszli m.in. przedstawiciele: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

W składzie są także m.in. reprezentanci Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Do zadań Zespołu należy wypracowanie szczegółowych założeń dla działań w obszarach profilaktycznych zidentyfikowanych jako wymagające dodatkowego wsparcia w związku z pandemią SARS-CoV-2.

Reklama

Zespół ma też wypracować narzędzia zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne; nowe programy profilaktyczne oraz metody i narzędzia ich realizacji; a także rozwiązań wspierających wczesną diagnostykę onkologiczną w czasie i po pandemii SARS-CoV-2.

Wstępne propozycje rozwiązań mają być przedstawione nie później niż do 15 grudnia 2020 r., a ostateczne rozwiązania - nie później niż do 15 stycznia 2021 r.(PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl