We wtorek w Monitorze Polskim opublikowano zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany w statucie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; zgodnie z nią szef Kancelarii będzie mógł wyznaczać więcej niż jednego zastępcę.

Do tej pory szef KPRM, zgodnie z zarządzeniem premiera z 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mógł mieć tylko jednego zastępcę.

Zgodnie z opublikowanym we wtorek zarządzeniem, szef KPRM "wyznacza swojego zastępcę lub zastępców i określa ich zadania". W zarządzeniu wskazano, że zastępcy szefa Kancelarii wykonują jego zadania podczas jego nieobecności oraz "w razie nieobsadzenia stanowiska Szefa Kancelarii, do czasu jego obsadzenia".

Zarządzenie premiera wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Szefem KPRM jest Michał Dworczyk, jego zastępca Rafał Siemianowski został powołany na to stanowisko 26 października; zastąpił Pawła Szrota, który przeszedł do Kancelarii Prezydenta.