Anna Kornecka została Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii - podał w poniedziałek resort. Kornecka odpowiada za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Jak poinformowało ministerstwo, Anna Kornecka została powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego 26 października 2020 r.

Resort podał, że nowa wiceminister jest radcą prawnym oraz autorem książek i publikacji z dziedziny prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania administracyjnego.

Była też ekspertem i doradcą w projektach realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - "Profesjonalni urzędnicy- prawo budowlane" (2017-2018) oraz przez Ministerstwo Rozwoju - „Niskoemisyjność i prognozowanie w planowaniu przestrzennym” (2018-2019).

Anna Kornacka jest doświadczonym wykładowcą szkoleniowym i autorką programów szkoleniowych dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz izb inżynierów budownictwa - zaznaczył też resort.