Rządy w Europie szykują pakiety wsparcia dla całych branż. Usiłują uspokoić nasilające się protesty.
W sobotę w Londynie odbyła się kilkutysięczna manifestacja przeciwników dalszych obostrzeń. Z powodu nieprzestrzegania reżimu sanitarnego policja rozbiła zgromadzenie, a 18 osób zostało zatrzymanych. Niezadowolenie narasta, nawet pomimo zapowiedzianych przez ministra skarbu dopłat dla przedsiębiorców i rozciągnięcia wsparcia na regiony niezakwalifikowane do najwyższego poziomu obostrzeń, które jednak także cierpią z powodu zmniejszonego popytu.
Choć wrzesień był dobrym miesiącem pod względem wzrostu gospodarczego, to dane z października są już mniej optymistyczne. IHS Markit, publikując w piątek dane z sektora usług na Wyspach, stwierdził, że pomimo dodatniego wyniku w całej gospodarce respondenci wskazywali na ostrzejsze ograniczenia w sektorze hotelarskim, a usługodawcy po raz pierwszy od czerwca zgłaszali spadek koniunktury.