Ponad 220 śledztw w jednostkach prokuratury w całym kraju dotyczy oszustw popełnionych w związku z epidemią COVID-19. Postępowania koordynuje specjalny śledczy powołany przez Prokuratora Krajowego. Dotyczą one m.in. wyłudzeń pieniędzy i sprzedaży podrobionych leków na koronawirusa.

Jak przekazał PAP Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, powołany zespół koordynuje ponad 220 spraw. Większość z nich dotyczy oszustw związanych z ofertami wysyłkowej sprzedaży maseczek, rękawiczek, kombinezonów oraz środków odkażających. Kilka postępowań – jak przekazała PK – to wyłudzenia pieniędzy poprzez powoływanie się na związek z tzw. Tarczą Finansową, wspierającą przedsiębiorców.

"W tym zakresie odnotowano postępowania dotyczące usiłowania wyłudzenia pożyczek z Urzędów Pracy w ramach mikropożyczek dla przedsiębiorców, czy wyłudzenia w oparciu o sfałszowane umowy zlecenia środków z tytułu świadczeń postojowych z ZUS" – podał Dział Prasowy PK. Zespół koordynuje także sprawy związane z wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych bez zezwolenia i podrobionych produktów, które mają "wytworzyć odporność na koronawirusa", a nawet likwidować zakażenie COVID-19.

Prowadzone są także postępowania dotyczące oszustw przy wykorzystywaniu wiadomości SMS i fałszywych stron logowania do bankowości elektronicznej. Już od początku epidemii Polacy otrzymywali masowo wiadomości SMS informujące, że przyjęto specjalną ustawę, która zakłada przekazanie pieniędzy z rachunków osobistych do rezerw Narodowego Banku Polskiego. Aby zatrzymać środki, trzeba było zalogować się na swój rachunek bankowy przez link podany we wiadomości. Tym sposobem oszuści otrzymywali wszystkie dane potrzebne do wyłudzenia środków zgromadzonych przez pokrzywdzonych.

Prokuratura Krajowa koordynuje również śledztwa dot. przywłaszczania mienia przeznaczonego na walkę z COVID-19. W związku z takim postępowaniem Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w połowie października Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Adam Z. miał przywłaszczać należące do Instytutu testy na COVID-19 i płyny do dezynfekcji, a następnie przekazywać je innym osobom.

"Prokuratura nadzoruje także postępowania, które dotyczą wywozu poza terytorium RP wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności, bez zgłoszenia tego Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu" – podano.

Dział Prasowy PK jako przykład oszustw "na koronawirusa" przytoczył historię seniorów z Bydgoszczy, oszukanych zmodyfikowaną wersją "przestępstwa na policjanta". "Sprawca podczas rozmowy telefonicznej podając się za funkcjonariusza Policji poinformował ich o konieczności przekazania pieniędzy w celu dezynfekcji. Pokrzywdzeni włożyli pieniądze do worka foliowego i zanieśli je do altany śmietnikowej, skąd miały być zabrane, a następnie po dezynfekcji zwrócone. W ten sposób stracili kilkadziesiąt tysięcy złotych" – poinformowała PK. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz – Południe.

O liczbie spraw koordynowanych przez zespół prokuratorów z PK poinformował jako pierwszy portal rmf24.pl.

Zespół ds. koordynacji walki z przestępczością gospodarczą, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, został powołany zarządzeniem Prokuratora Krajowego w dniu 16 marca 2020 roku. Do jego zadań należy zbieranie i analizowanie informacji dotyczących przestępczości gospodarczej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ocena zasadności podejmowanych czynności procesowych i przyjmowanych kwalifikacji prawnych czynów, celem ujednolicenia praktyki postępowań i podwyższenia ich skuteczności, a także sprawdzanie, czy w różnych jednostkach Prokuratury nie toczą się postępowania w tym samym przedmiocie.

Ponadto wystąpiono do podległych jednostek organizacyjnych prokuratury o bieżące analizowanie doniesień medialnych, pism anonimowych i wszelkich innych dostępnych źródeł informacji w celu wszczynania postępowań karnych oraz o niezwłoczne informowanie o takich faktach.