Wcześniejsze włączenie się w system e-skierowań pozwala dokładnie przetestować nowe rozwiązanie pod względem technicznym i organizacyjnym. Można też uniknąć napięć, które zdarzają się zwykle w ostatniej chwili, kiedy większość zainteresowanych chce skorzystać ze wsparcia firm informatycznych i szuka odpowiedzi na pytania i wątpliwości.

Szkolenia ułatwią wdrożenie

Centrum e-Zdrowia organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu e-usług i cyfryzacji w ochronie zdrowia. Uczestnicy mogą zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) takich jak: e-recepta, e-skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
Szkolenia są skierowane zarówno do personelu szpitali, jak i jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Jeśli w skład podmiotu wchodzi więcej niż jeden zakład, to każdy z nich może zarejestrować się na szkolenie jako osobny podmiot, jeśli ma indywidualny 14-cyfrowy numer REGON. W szkoleniu może wziąć udział każdy pracownik zatrudniony przez placówkę. Forma zatrudnienia nie ma znaczenia.
Aktualnie trwa IV tura rejestracji dla szpitali, która zakończy się 31 października 2020 r. Podmioty zainteresowanie udziałem w szkoleniu nie powinny zwlekać, decyduje bowiem kolejność zgłoszeń. A w związku z epidemią koronawirusa szkolenia są prowadzone wyłącznie online. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 100 osób z jednego podmiotu. Termin szkolenia zostanie ustalony indywidualnie z podmiotem przez pracownika CeZ po zakończeniu naboru.
Jeśli chodzi o szkolenia dla pracowników POZ i AOS to przewidziano ich w sumie 330. Szkolenia trwają do 31 października 2021 r. O przyjęciu na szkolenie decyduje za każdym razem kolejność zgłoszeń. Tak jak dla szpitali, tak dla POZ i AOS szkolenia są prowadzone tylko zdalnie. Może w nich wziąć udział w sumie 10 osób z jednego podmiotu.

Na własną rękę

Lekarze i placówki medyczne mogą też doszkalać się z wystawiania e-skierowań we własnym zakresie, korzystając z dostępnych materiałów informacyjno-edukacyjnych. Są to zwłaszcza filmy instruktażowe znajdujące się na kanale Centrum e-Zdrowia na portalu YouTube (www.youtube.com/CentrumeZdrowia) i informacje dostępne na stronie ezdrowie.gov.pl w sekcji poświęconej e-skierowaniu. Informacje dotyczące szczegółów procesu wystawiania i realizacji e-skierowań można też uzyskać wysyłając pytanie na adres: e-skierowanie@csioz.gov.pllub dzwoniąc na infolinię 19 457.

U swojego dostawcy

Na stronie ezdrowie.gov.pl znajduje się lista dostawców usług IT z informacją o stanie gotowości każdego z nich w zakresie modułu do obsługi e-skierowań. Większość z ponad 60 firm deklaruje, że dostarczane przez nich oprogramowanie pozwala wystawiać, albo przyjmować lub wystawiać i przyjmować elektroniczne skierowania. Część zapewnia, że taką funkcjonalność wdroży do końca października. Pozostali przewidują jej uruchomienie w listopadzie lub później –w I kwartale 2021 r.

W bezpłatnej aplikacji

Nawet jeśli okaże się, że nasz dostawca IT nie oferuje jeszcze modułu do obsługi e-skierowań, nie stanowi to żadnej przeszkody w wystawianiu dokumentu w wersji elektronicznej. Zawsze można skorzystać z aplikacji dostępnej pod adresem gabinet.gov.pl. Została ona udostępniona bezpłatnie przez Ministerstwo Zdrowia.
Aplikacja gabinet.gov.pl to narzędzie dla placówek, które nie mają swojego gabinetowego programu do wystawiania e-recept i e-skierowań. Dzięki niej można oferować usługę online. W aplikacji lekarz może podpisywać wystawione dokumenty certyfikatem ZUS, który służy mu już teraz do podpisywania np. e-zwolnień czy e-recept. Do uzyskania certyfikatu ZUS potrzebny jest profil na portalu PUE ZUS, za pośrednictwem którego lekarz wysyła stosowny wniosek. Po jego akceptacji lekarz w ciągu kilku minut będzie mógł pobrać ze strony PUE ZUS certyfikat.Aby skorzystać z aplikacji, lekarz musi mieć aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl. W placówkach konta zakładają administratorzy systemu. Właściciele indywidualnych praktyk mogą sami aktywować swoje konto. Aby to zrobić, należy w przeglądarce internetowej (na komputerze lub urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu) wpisać adres: www.gabinet.gov.pl. Na ekranie startowym trzeba kliknąć „Zaloguj się” – można logować się Profilem Zaufanym lub podpisem osobistym zawartym w e-dowodzie. Następnie należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi przez aplikację.

Bonusy za e-skierowanie

Jest wiele powodów dla których z wdrożeniem elektronicznego skierowania nie warto czekać do ostatniej chwili. Ponieważ e-skierowanie w niektórych przypadkach może być wystawione zdalnie, bez konieczności narażania pacjenta na wizytę w przychodni i kontakt z innymi chorymi, placówka, która zdecyduje się wydawać takie dokumenty wcześniej ułatwi pacjentom leczenie specjalistyczne, szczególnie w okresie pandemii. Jest to również ułatwienie i odciążenie dla placówek medycznych i lekarzy.
Wystawianie i przyjmowanie e-skierowań od 1 lipca br. jest premiowane przez NFZ. Dodatkowe finansowanie z tego tytułu przysługuje lekarzom rodzinnym oraz placówkom ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Trzeba jednak spełnić pewne warunki. Świadczeniodawca POZ musi mieć zawartą z NFZ umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Poza tym musi wystawiać e-skierowania przy użyciu własnego oprogramowania lub przy użyciu aplikacji gabinet.gov.pl oraz rejestrować je u świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej objęte e-skierowaniem w ciągu 120 minut od wystawienia.
Dla przykładu więc świadczeniodawca POZ, który posiada certyfikat akredytacyjny, ma zadeklarowanych 5 tys. pacjentów w skali miesiąca i wystawia e-skierowania na poziomie powyżej 90 proc. w zamian może liczyć miesięcznie na dodatkowe środki rzędu 3,5-4,4 tys. zł.
Jeśli chodzi o świadczeniodawców AOS, to również muszą mieć zawartą z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przyjmować i wystawiać e-skierowania przy użyciu własnego oprogramowania lub przy użyciu aplikacji gabinet.gov.pl.
Dla przykładu: świadczeniodawca ma umowę z NFZ obejmującą udzielanie świadczeń w 15 poradniach specjalistycznych. W ostatnim miesiącu udzielił ich na kwotę ok. 835 tys. zł. Jednocześnie w skali tego miesiąca rejestrował pacjentów na podstawie e-skierowań w liczbie, która pozwoliła mu osiągnąć współczynnik za ich przyjmowanie na poziomie 20 proc. Tym samym wartość wskazanej na wstępie kwoty dzięki przyjmowaniu e-skierowań przez świadczeniodawcę ulegnie zwiększeniu w tym miesiącu w ramach rozliczeń z NFZ o 2 proc., tj. 16 706 zł. Dodatkowo świadczeniodawca w tym samym miesiącu wystawił podczas 30 proc. porad e-skierowania. Z tego powodu wartość tych porad ulegnie zwiększeniu o 5 proc., co oznacza, że będzie to kwota 12 529 zł. W sumie więc AOS może miesięcznie liczyć nawet na dodatkowe 30 tys. zł.
Przydatne linki:
Informacje o rejestracji na szkolenia znajdują się pod linkiem:
https://cez.gov.pl/akademia-cez/
Potrzeby dotyczące ulotek dla pacjentów o e-skierowaniu można zgłaszać pod adresem:
Informacje o gotowości dostawców, premiowaniu świadczeniodawców obsługujących e-skierowania oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania i plakaty informacyjne znajdują się w sekcji „E-skierowanie” w serwisie ezdrowie.gov.pl
Wyszukiwarka podmiotów wystawiających i realizujących e-skierowania; można filtrować po podmiotach, województwach
Filmy instruktażowe dotyczące gabinet.gov.pl i obsługi w nim e-skierowania można znaleźć na kanale Centrum e-Zdrowia w serwisie YouTube