Bedę przekonywał senatorów PiS, by poparli nowelę o ochronie zwierząt w takiej formie, w jakiej uzyskała konsensus w Sejmie - zapowiedział we wtorek senator Stanisław Karczewski. Podejrzewam, że ponad 40 senatorów jest za tą ustawą w brzmieniu, jaki uzyskała ona w Sejmie - dodał.

B. marszałek Senatu zaznaczył w radiu RMF FM, że nowelą ustawy o ochronie zwierząt Senat zajmie się na posiedzeniu 13 października. Zapowiedział, że będzie przekonywał senatorów PiS, by poparli nowelę w takiej formie, w jakiej uzyskała ona konsensus w Sejmie.

"Ustawa została przyjęta (przez Sejm) i my też ją przyjmiemy. Mam taką nadzieję" - mówił Karczewski. Zapewniał, że większość senatorów będzie za przyjęciem noweli w obecnym kształcie. "Większość jest zdecydowana, większość spośród największego klubu (...). Podejrzewam, że ponad 40 senatorów jest za tą ustawa w takim brzmieniu, jaki ona uzyskała w Sejmie" - stwierdził.

W ubiegłym tygodniu senackie komisje - ustawodawcza oraz rolnictwa i rozwoju wsi rozpatrywały uchwaloną przez Sejm 18 września nowelę ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PiS. Podczas posiedzenia komisji rolnictwa senatorowie PiS zapowiedzieli złożenie wielu poprawek dotyczących m.in. usunięcia zapisów ograniczających ubój rytualny. Senator Jan Maria Jackowski (PiS) wyraził ubolewanie, że "w Sejmie nie odbyła się poważna debata" na temat noweli. Wyraził nadzieję, że Senat w toku prac wypracuje taką formę tej ustawy, która będzie do przyjęcia.

Długą listę uwag i zastrzeżeń do noweli przygotowało Biuro Legislacyjnego Senatu.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.