W poniedziałek 28 września upływa trzymiesięczny termin na złożenie w PKW przez komitety wyborcze sprawozdań finansowych z wydatków poniesionych podczas kampanii prezydenckiej. O dwa tygodnie więcej na złożenie sprawozdań mają komitety kandydatów, którzy przeszli do II tury.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym pełnomocnik finansowy, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, przedkłada organowi wyborczemu sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu za okres kampanii wyborczej. Wybory prezydenckie odbyły się 28 czerwca, zatem termin ten mija w poniedziałek. W II turze 12 lipca zmierzyli się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Tegoroczne wybory prezydenckie miały niestandardowy przebieg, początkowo zarządzone zostały przez marszałek Sejmu na 10 maja i głosowanie - z uwagi na pandemię koronawirusa - miało odbyć się w trybie korespondencyjnym. Finalnie jednak wybory te nie odbyły się; w oparciu o specjalną ustawę wybory zostały zarządzone na 28 maja.

Kwestia sprawozdań finansowych została uregulowana na podstawie Kodeksu wyborczego oraz ustawy z 2 czerwca br. o szczególnych zasadach organizacji wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 r. W jednym sprawozdaniu mają być ujęte wydatki z kampanii przed wyborami, które miały odbyć się 10 maja i z kampanii przed wyborami 28 czerwca.

W wyborach 28 czerwca można było oddać na jednego z 11 kandydatów: Roberta Biedronia (Lewica), Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Andrzeja Dudę (z poparciem PiS), Szymona Hołownię (bezpartyjny), Marka Jakubiaka (Federacja dla Rzeczypospolitej), Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL-Koalicja Polska), Mirosława Piotrowskiego (Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi), Pawła Tanajno (bezpartyjny), Rafała Trzaskowskiego (Koalicja Obywatelska), Waldemara Witkowskiego (Unia Pracy) lub Stanisława Żółtka (Kongres Nowej Prawicy). Sprawozdanie musi złożyć też pełnomocnik wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO), która w połowie maja zrezygnowała z kandydowania na rzecz Rafała Trzaskowskiego.

Tomasz Gąsior z Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych KBW poinformował PAP, że w sumie jest 35 komitetów, które mają obowiązek złożenia sprawozdań. Do piątkowego popołudnia sprawozdania złożyło 18 komitetów, a na poniedziałek zapowiedział się 19 komitet.

Z pośród komitetów kandydatów, którzy brali udział w wyborach 28 czerwca sprawozdania złożyły komitety: Bosaka, Biedronia, Jakubiaka, Żółtka, Kidawy-Błońskiej. Złożenie sprawozdania w poniedziałek - przekazał Gąsior - zapowiedział komitet Kosiniaka-Kamysza.

Gąsior zaznaczył, że komitety Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego mają na złożenie sprawozdań dwa tygodnie więcej, ponieważ ci kandydaci zmierzyli się w II turze wyborów 12 lipca. "W przypadku tych dwóch komitetów ten termin na złożenie sprawozdań przedłuża się, więc do poniedziałku 33 komitety powinny złożyć nam sprawozdania finansowe" - wyjaśnił Gąsior.

Zwrócił uwagę, że obowiązek złożenia sprawozdań mają też te komitety, które same się zarejestrowały, ale już nie zarejestrowały swoich kandydatów.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki jedynie na cele związane z wyborami. Środki te mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.