Kluby parlamentarne poparły w środę poselski projekt ustawy, który poszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Do zwolnienia mieliby mieć prawo m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Zgłoszony przez posłów KO projekt o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn przewiduje zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Podczas środowej dyskusji w Sejmie nad projektowanymi przepisami posłowie ocenili go jako "słuszny i oczekiwany".

"To ustawa jasna i oczywista" - ocenił w środę w Sejmie Tadeusz Cymański (PiS). Zwrócił jednocześnie uwagę, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie nie ma limitu zwolnienia ze spadku. Podziękował autorom projektu: "O ile ze zwolnienia ze spadku korzystają zstępni, najbliższa rodzina, o tyle osoby, których los doświadczył w sposób szczególny powinny być w pierwszej kolejności tym objęte" - mówił.

Krystyna Skowrońska (KO), podkreśliła, że projekt odpowiada na "potrzebę więzi rodzinnych, nie tylko biologicznych", zachęciła posłów do jego przyjęcia i wyraziła nadzieję, że "znajdzie on szczęśliwy finał".

Maciej Konieczny (Lewica) zaznaczył, że proponowana zmiana zwalniająca od spadków i darowizn osoby tworzące rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka sprawi, że "państwo będzie dla ludzi". "Dlatego entuzjastycznie ten projekt popieramy" - wskazał. Według niego obecna sytuacja jest niesprawiedliwa. "Dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka w świetle prawa spadkowego są obcymi sobie ludźmi. A tak nie jest i tę niesprawiedliwość trzeba naprawić" - podkreślił. Dodał, że należałoby też "wprowadzić podatek spadkowy od największych fortun".

Również Krzysztof Paszyk, wypowiadający się w imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Polska-Polskie Stronnictwo Ludowe-Kukiz15, zaznaczył, że słuszny jest postulat zrównania sytuacji osób pozostających pod pieczą zastępczą z sytuacją występującą w rodzinach naturalnych", bo dziecko wychowywane przez całe dzieciństwo w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej w wielu przypadkach uważa swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie. "Proponowane regulacje zasługują naszym zdaniem, jako klubu, na aprobatę i myślę, że będziemy ten projekt wspierać"- mówił.

Zdaniem Janusza Korwin-Mikke (koło poselskie Konfederacja) pora, by znieść podatki od spadków i darowizn. "Sprzeciwiamy się podatkom od spadków i darowizn, jak i wszystkim podatkom, które są opodatkowaniem od czynności całkowicie legalnych, jakim jest przywłaszczenie własności" - przekonywał.

Projekt obejmuje rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

W uzasadnieniu do projektowanych zmian wskazano, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie - opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.(PAP)

autor: Magdalena Jarco