"Iran umożliwił inspektorom Agencji dostęp do tej elektrowni, aby mogli pobrać próbki, które będą analizowane przez laboratoria MAEA" - napisano w opublikowanym w piątek raporcie po zakończeniu kontroli. „Agencja odwiedzi drugą elektrownię później w tym miesiącu w terminie uzgodnionym z Iranem” - dodano.

Jak wynika z raportu, ilość uranu składowanego w Iranie przekracza 10-krotnie limit określony w umowie nuklearnej, podpisanej przez Iran z sześcioma światowymi mocarstwami w 2015 r. MAEA informuje, że Teheran zmagazynował 2105,4 kg uranu, podczas gdy ma zezwolenie tylko na 202,8 kg, co odpowiada 300 kg uranu wzbogaconego.

MAEA potwierdziła także, że Iran wzbogaca uran do poziomu 4,5 proc., czyli powyżej progu 3,67 proc., do którego oficjalnie może go wzbogacać zgodnie z porozumieniem nuklearnym. Przypomniała jednocześnie, że przed zawarciem porozumienia Teheran wzbogacał uran do 20 proc., a dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 proc., koniecznego do produkcji bomby atomowej. (PAP)

Reklama