Obowiązek rejestracji obejmuje również osoby fizyczne oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej np. gminy - podkreślił resort finansów w komunikacie.

Jak przypomniało MF, rejestracji dla potrzeb obrotu lub zużycia paliw opałowych można dokonać elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo Portalu Podatkowego. Papierowe zgłoszenie AKC-RU można też złożyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.(PAP)