Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor–elekt Politechniki Poznańskiej, wybrany został na przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) kadencji 2020-2024. O wyborze poinformowała w piątek Politechnika Poznańska.

Jolanta Szajbe z biura prasowego Politechniki poinformowała w piątek, że nowy przewodniczący KRPUT jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk chemicznych, specjalistą w zakresie technologii chemicznej nieorganicznej, fizykochemii powierzchni i nanomateriałów. Prof. Teofil Jesionowski jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. edukacji ustawicznej Politechniki Poznańskiej.

W komunikacie prasowym przekazano opinię prof. Jesionowskiego, iż system szkolnictwa wyższego w Polsce czekają trudne zadania. "Teraz nie tylko musimy pokazać młodym ludziom, że warto się kształcić, ale sami jesteśmy zmuszeni szukać nowych narzędzi do nauki studentów. Pandemia wyrządziła sporo szkód w świecie i w Polsce, szczególnie w obszarze gospodarczym, nas z kolei na siłę wrzuciła do Internetu. To prawdziwe wyzwanie, by utrzymać jakość kształcenia, badań, rozwoju uczelni w sytuacji wielu ograniczeń, które do tej pory były nam obce" - powiedział.

"Jestem przekonany, że wspólne działania wszystkich rektorów pozwolą na wypracowanie istotnych mechanizmów, scenariuszy aktywności pozwalających przyswoić świat on-line, nie tracąc przy tym jednej z najistotniejszych ludzkich wartości, takich jak osobiste spotkania i wymiana myśli" – dodał nowy przewodniczący KRPUT.

Wiceprzewodniczącymi KRPUT zostali: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor - elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor - elekt Politechniki Łódzkiej oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Dotychczasowy przewodniczący KRPUT, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, przez najbliższe cztery lata będzie honorowym przewodniczącym, którego zadaniem będzie wspieranie Konferencji w działaniach na rzecz rozwoju i prawidłowego funkcjonowania szkolnictwa wyższego. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny