Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała w poniedziałek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyspieszenie prac mających na celu poprawę sytuacji osób dotkniętych niższymi zasiłkami chorobowymi i macierzyńskimi, wskutek przyjęcia przez ich zakłady pracy rozwiązań przewidzianych przez tarcze antykryzysowe.

W swoim wystąpieniu fundacja wskazała, że w wyniku części przepisów zawartych w tarczy antykryzysowej możliwe jest odgórne obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika. Zmiana taka powoduje, w niektórych przypadkach, konieczność ponownego wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku pracownika. Takie nowe wyliczenie – jak podkreśla fundacja – obejmuje jedynie pensje uzyskaną w miesiącu, w którym doszło do zmniejszenia wymiaru czasu pracy, a nie dwunastomiesięczne przeciętne wynagrodzenie danego pracownika, obejmujące uzyskane przez niego premie i prowizje.

Fundacja zwraca uwagę, że w rezultacie podstawa wypłaty zasiłku może być niższa nawet o kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed poinformował, że poprawka w tej sprawie zostanie złożona do tzw. tarczy antykryzysowej dla turystyki, która będzie procedowana w Senacie.

"Senacka komisja przerwała obrady do 10 września. Mamy nadzieję, że Senat przyjmie tę poprawkę, bo jest to korzystne rozwiązanie" – powiedział Szwed.

Zmianę przepisów w tym obszarze zapowiedziała wcześniej minister Marlena Maląg. "Przygotowaliśmy regulację, dzięki której w przypadku osób pobierających świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, w tym kobiet w ciąży, podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie będzie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy" – przekazała PAP szefowa MRPiPS w rozmowie z 13 sierpnia.

Podkreśliła wówczas, że zmiana dotyczyć będzie też świadczeń już wypłaconych na podstawie obowiązujących zapisów ustawy antykryzysowej. Ponowne przeliczenie ich podstawy następować będzie – jak wyjaśniła – na wniosek danej osoby.

Najbliższe posiedzenie Senatu planowane jest na 10 i 11 września.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec